Dva limity, 2011
pro dva reproduktory (univerzální a basový)
14:50 min, smyčka

limit
        ovládání/možnosti těla
        virtuálního překročení/extenze tohoto tělesného limitu v záznamu

/otázka možností přenosu/komunikace

[záznam mého nádechu a výdechu na hranici fyzických možností jejich
trvání je konfrontován s tímto záznamem zpomaleným na hranici
slyšitelnosti/hranici technických možností přehrávacího zařízení]

 

ukázka: