24-25-11-2011/Dva pokoje/(Ne)Přítomnost, 2011
site-specific instalace v hotelu Axa

 

 

[v prostoru hotelového pokoje hrála z reproduktorů nahrávka zvuku z pokoje, když jsem v něm přespával;
ze sluchátek umístěných na posteli v místě hlavy hrál zvuk nahraný ve stejný čas v mém pokoji doma]