Performance pro DOX, 2011

[pohyboval jsem se po galerii a hlasitě dýchal do mikrofonu (zesílený zvuk naplňoval prostor)
...dokud jsem mohl]