Příběh pro knihovnu, 2011
pro rozhlas v národní technické knihovně
30:00 min

"Příběh" je pokusem o zrušení lineárního časového průběhu záznamu mého pohybu/akce při současném zachování jeho časového rozvoje - každý moment, poté co nastane, nezaniká, ale stále probíhá v přítomnosti...když vrstvení dosáhne určitého limitu, může dojít k jakési katarzi a proces začíná znovu...

 

ukázka:

 

 

 

 

 

 

 

 

Příběh pro Rampu, 2012
pro galerii Rampa, Ústí n. Labem
4:27 min

 

...každý moment, poté co nastane, nezaniká, ale stále probíhá v přítomnosti/každý budoucí moment se opakuje dokud nezanikne ve chvíli, kdy nastane...

 

 

ukázka: