Voicing, 2014
kolektivní performance, 4.11.2014, Veletržní palác, Praha

 

kolektivní interpretace 'grafické partitury' neverbálními hlasovými prostředky. Účastníci mají možnost zapojit se do dočasné společenské struktury - všichni čtou ze stejných not, ale každý svým osobním způsobem; notace je určitým základem, výchozím bodem, který spojuje komunitu, která nad ním vyrůstá jako souhrn individuálních interpretací..

..notace je ale i druh kontroly; jako výchozí partitura byla zvolena 'druhá strana' - nakopírovaná druhá strana dlouho používané partitury - na níž není vidět, co obsahovala, ale jsou zřetelné stopy jejího používání. Partitura se stane pouze iniciačním nástrojem, který poté ustoupí společné improvizaci; souběžné čtení ustoupí potenciální komunikaci..

Hlas se oprostí od běžného způsobu používání, obvyklý jazyk je dekonstruován skrze hluk, hravost, trapnost.. Vznikají instantní způsoby komunikace, momentální a přechodné. Situace je otevřená jakémukoli vstupu; neverbální hlas je svým způsobem primárního charakteru, k zapojení se není třeba zvláštních dovedností, performance má povahu zkoušky, která není fixovaným nacvičeným představením, ale procesem, který nevede k dosažení nějaké výsledné, konečné formy, ale je stále se měnícím proudem okamžitých interakcí..

 

 

 

Úroveň 1: interpretace

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň 2: improvizace